Werkwijze

Zo gaan wij te werk binnen uw organisatie

Fase 1: Behoefte

Welke machines moeten er aangestuurd worden? Zijn het grote producten? Wat zijn de aantallen per order? Welke nauwkeurigheid en oppervlakteruwheid heeft u nodig? Dit zijn één van de vele vragen die eerst duidelijke dienen te zijn voordat we ook maar gaan beginnen aan de invoering en/of aanschaf van het CAM-pakket. Het is erg belangrijk dat de behoefte duidelijk is voordat we starten, zo heeft u minder kans op bijkomende kosten en/of onnodige functionaliteiten.

Fase 1: Behoefte

Welke machines moeten er aangestuurd worden? Zijn het grote producten? Wat zijn de aantallen per order? Welke nauwkeurigheid en oppervlakteruwheid heeft u nodig? Dit zijn één van de vele vragen die eerst duidelijke dienen te zijn voordat we ook maar gaan beginnen aan de invoering en/of aanschaf van het CAM-pakket. Het is erg belangrijk dat de behoefte duidelijk is voordat we starten, zo heeft u minder kans op bijkomende kosten en/of onnodige functionaliteiten.

Fase 2: Demo

Wanneer de behoefte bepaald is wordt er door ons in samenspraak met u een testcase opgesteld. Deze testcase moet gemaakt worden tijdens de Demo door de leverancier. Daarna zal er een beoordelingslijst ingevuld worden door de Key-users. Samen met de offertes en beoordelingslijst wordt er een keuze gemaakt.

Fase 3: Implementatie

In deze fase zullen wij het plan van aanpak presenteren en vervolgstappen maken. Het gekozen CAM-pakket zal geïnstalleerd worden, de toollijsten zullen opgesteld worden, houders op tekenen, spangereedschappen op tekenen, functionaliteitenlijst postprocessor opstellen, Machinemodel op tekenen / aanpassen. Vervolgens zullen wij/of de leverancier de key-users gaan opleiden voor het gebruik van het CAM-pakket.

Fase 4: Invoering systeem

Dit is het moment dat het eerste product geprogrammeerd gaat worden. Daarna kan er een testproduct gemaakt worden waarin alle functionaliteiten in voorkomen. Dit om de post processoren te testen op de juiste werking. Na enkele testproducten geproduceerd te hebben wordt er een evaluatie gedaan op de werking van het systeem.

Fase 5: Opleiding en afsluiting

Naast de key-users zullen er meerdere gebruikers opgeleid moeten worden voor het gebruik van het CAM-systeem, ook deze opleiding kunnen wij verzorgen. Bij het afsluiten zullen we met u evalueren en eventuele laatste aanpassingen doorvoeren.

tyest

test

Fase 1: Behoefte

Als eerste gaan we uw behoefte bepalen, dus welke functionaliteiten heeft de machine nodig (of juist niet nodig). Denk hierbij aan 3 of 5 assig, draai, frees of multitask machine, nauwkeurigheid en/of stabiliteit.

Fase 2: Bezoeken en offertes aanvragen

Voordat u een machine aanschaft is het natuurlijk belangrijk om een referentie te hebben. Daarom is het belangrijk om machines live te bekijken. Vervolgens kijken we samen welke machines interessant zijn om mee te nemen in de benchmarkt. Voor deze machines zullen wij een configuratie samenstellen, offertes aanvragen en ontvangen informatie verwerken. Vervolgens zullen we samen een testproduct ontwikkelen en frezen op de machines.

Fase 3: ROI maken

Wanneer alle offertes binnen zijn kunnen we bepalen of er eventuele bijkomende kosten zijn, denk hierbij aan houders, klemmen, fundatie, opleidingen en dergelijke. Daarna zullen we een ROI (Return Of Investment) opstellen. Als al deze informatie bekend is per machine kunnen we bepalen welke machine de beste keuze voor u is.

Fase 2: Voorbereiding komst machine

Voordat de machine geleverd kan worden, gaan we eerste bepalen wat er voorbereid dient te worden. Mesol kijkt samen met u naar de layout van uw fabriek om de locatie van de machine te bepalen. Hierbij wordt gekeken naar de randvoorwaarden die de machine met zich meebrengt en in welke punt van het proces de machine geplaatst kan te worden.

Fase 5: Implementatie machine

Als de voorbereidingen voor de komst van de machine gedaan zijn is het moment daar dat de machine geleverd en geïnstalleerd wordt. Wanneer de installatie is voltooid, zal het afnameproduct/testproduct gemaakt worden en cursussen gegeven worden voor het gebruik van de machine. Dan is het tijd om de machine te implementeren in het proces.

Fase 6: Afronding project

In de laatste fase van het project zullen wij een onderhoudsplan voor de machine opstellen en eventuele laatste punten oplossen.